FAC 12 Home


El Generador Propostes de creació   Contacte                             FAC 2010                      El Generador en  

Com arribar Gràfica Premsa Suport Organització Enllaços

FAC12 VIè FESTIVAL D'ART DE CARRER DE SANT ADRIÀ DE BESÒS 

el FAC d'anguany és possible gràcies al suport de les següents institucions i empreses:Organitza 

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Plaça de la Vila, 12 - 08930 - Tel 93 381.20.04 - Fax 93.381.70.56 - http://www.sant-adria.net
El Generador -

© El Generador 2012