FAC 12 Home


El Generador Propostes de creació   Contacte                             FAC 2010                      El Generador en  

Com arribar Gràfica Premsa Suport Organització Enllaços

 

EL GENERADOR Art i Creació Cultural

És una associació sense ànim de lucre que neix al 2007. Està dedicada a l'organització, producció i difusió d'esdeveniments artístico-culturals amb voluntat de democratitzar la cultura apropant la creació contemporània a la gent del carrer.
L'Associació actúa com a plataforma artística de creació contemporània generant processos amb artistes emergents i amb esperit interdisciplinari.

Els tres eixos bàsics de la associació són:

1. Donar suport als artistes per desenvolupar la seva creació.

2. Apropar la creació artística a la gent del carrer afavorint la formació de nous públics per tal de sensibilitzar-los vers l'art d'una manera més directa i participativa.

3. Contribuir a la creació de circuits artístics necessaris per a que els artistes puguin difondre les seves creacions.

© El Generador 2012